logo

Schede appartamenti

Appartamenti

G1 GROUND FLOOR & BASEMENT

156mq

G2 GROUND FLOOR & BASEMENT

148mq

G3 GROUND FLOOR & BASEMENT

74mq

G4A GROUND FLOOR

54mq

G5 GROUND FLOOR

61mq

G6 GROUND FLOOR

83mq

G7 GROUND FLOOR

36mq

G8 GROUND FLOOR

38mq

G4B GROUND FLOOR & BASEMENT

61mq

M2 MEZZANINE

52mq

F1 FIRST FLOOR

102mq

F2 FIRST FLOOR

92mq

F3 FIRST FLOOR

44mq

F4 FIRST FLOOR

48mq

F5 FIRST FLOOR

44mq

F6 FIRST FLOOR

65mq

F7 FIRST FLOOR

68mq

F8 FIRST FLOOR

74mq

F9 FIRST FLOOR & TERRACE

68mq

F10 FIRST FLOOR & TERRACE

119mq

S1A SECOND FLOOR & OPEN LOFT

239mq

S2A SECOND FLOOR & OPEN LOFT

192mq

Uffici

B1 BASEMENT

144mq

M1 MEZZANINE

107mq